Fortyfikacja miasta Rethymno
 

Wielka Brama (Porta Guora) miasta Rethymno, jest jedną z kilku pozostałości początkowej fortyfikacji miasta. Jej nazwa wywodzi się od nazwiska Rettore J.Guoro, który był gubernatorem w latach 1566-1568. Przy wejściu do ulicy Antistaseos zachował się otwór o szerokości 2.60 m z pół - kołowym łukiem. Pierwotnie brama zawierała na szczycie koronę z rzeźbą lwa Świętego Markosa.
Porta Guora, Wielka Brama dla mieszkańców miasta Rethymno na fotografii wykonanej przez Gerola.

Po lewej: szkic Rethymno wykonany przez Angelo Oddi. 1584 r. 1584

Kiedy Wenecjanie przybyli do Rethymno zakwaterowali się w Castel Vecchio, w centrum miasta. Castel Vecchio zajmował bardzo mały obszar i został otoczony wzmocnionym murem. Z biegiem czasu osada rozrastała się i wymagała konstrukcji nowego muru, który obejmowałby większy obszar. Wenecjanie rozpoczęli fortyfikację miasta na podstawie projektu architekta Michele Sanmicheli w latach 1540 i 1570 . Nowa fortyfikacja zawierała wspaniałą bramę wejściową, Porta Guora, która prowadziła do centralnego placu, gdzie znajdowały się wspaniałe budynki takie jak Loggia, fontanna Rimondi i wieża z zegarem słonecznym. W 1571 po najeździe Ulutz Ali, mur został zniszczony celem zbudowania następnego na wzgórzach Paleokastro(Stary Zamek) z zamiarem przeniesienia tam całego miasta. Po wielu trudnościach, w latach 1573 - 1578, zabudowano Fortecę, ale miasto nigdy nie ulokowało się wewnątrz tej fortyfikacji.

 

 

 

 

 

| FORTYFIKACJE |PUBLICZNE BUDYNKI | PRYWATNE BUDYNKI |