Późnominojski Cmentarz Armeni  

Większość z grobów nie uległa grabieży i dzięki temu pozostały w nich naczynia, broń, statuetki, biżuteria, narzędzia i inne. Zwłoki składano w glinianych naczyniach lub bezpośrednio na ziemi. Były to groby rodzinne i służyły jako miejsce pochówku często przez szereg pokoleń.
Gliniane kufry, bogate w motywy zaczerpnięte z natury oraz z religijnej ikonografii, nadają grobom okazały wygląd.
Znaleziska z cmentarza Armeni można obejrzeć w Archeologiczym Muzeum Rethymno. Archeologiczne miejsce w Armeni jest otwarte dla zwiedzających.

W odległości 10km na południe od miasta Rethymno znajduje się sławny cmentarz Armeni. Cmentarz znajduje się pośrodku pięknego lasu dębowego a jego powstanie datuje się na okres późnominojski (13-12 wiek p.n.e.). Systematyczne prace wykopaliskowe, które rozpoczęły się w 1969, odkryły ponad 220 grobów. Prace są kontynuowane a ich celem jest odkrycie miasta w tym regionie. Groby są wykute w miękkiej, naturalnej skale, skierowane są ze wschodu na zachód i posiadają długie korytarze kierujące wewnątrz grobowca. Tylko jeden jest zbudowany z kamienia. W nim, oprócz wyrobów ceramicznych, broni, paciorków, naszyjników, znaleziono inskrypcję z pismem Linearnym A’.

| ELEFTHERNA |
| MONASTERAKI| LAPPA |
SIVRITOS | AXOS | APODOULOU |
| STAVROMENOS |
IDEON ANTRON |