Święta rolnicze
 


Strzyżenie.


Podczas destylacji znajomi i krewni zbierają się przy kotle i „degustują” tsikudia przy suto zastawionym stole.

Oprócz świąt religijnych, bardzo ciekawe są święta rolnicze i pasterskie obchodzone przy okazji wyprodukowania jakiegoś produktu, zbiorów, albo wykonywania pewnych czynności przy zwierzętach. Święta te powstały w efekcie potrzebnych i często ciężkich prac, których zakończenie wymagało pomocy większej ilości osób. Pod koniec pracy „gospodarz” w dowód wdzięczności i podziękowania „ochotnikom”, urządza imprezę z poczęstunkiem. Są one przeważnie organizowane na wioskach a ludzie w ten sposób urozmaicają swoje życie, umacniając tym samym przyjacielskie więzi, bawiąc się i wyrażając swój entuzjazm do natury i produktywnej pracy. Godnymi polecenia świętami rolniczymi są zbiory winogron „trigos”, które odbywają się we wrześniu i stanowią jeden wielki festyn z dobrą zabawą i mnóstwem śpiewu przy deptaniu winogron do produkcji wina i „tsikoudia”. Również zbiory innych produktów stwarzają wspaniałą okazję do przeprowadzenia imprez, np.: zbiory czereśni, orzechów włoskich i zbiory oliwek. Jeszcze jedną, bardzo imponującą imprezą, jest strzyżenie owiec nazywane „koura”, które występuje wiosną. Pasterze z gór zapraszają swoich krewnych i znajomych, strzygą owce a dzień kończą zabawą i obfitym jedzeniem.


Rakokazano (kocioł tsikudia).